Reactie termijn duurt veel te lang

Geachte heer Van West,

Op tijd inhoudelijke brieven versturen maar ook op tijd inhoudelijke reacties daarop ontvangen, maakt onderdeel uit van de kwaliteit van dienstverlening van ClaimZorg Letselschade Haaglanden. Eén van onze kwaliteitsdoelstellingen is dat binnen drie weken een inhoudelijk antwoord wordt verkregen op een brief van verzekeraar, op verzoeken om een voorschot en dat vergoeding van een declaratie volgt.

Aan een verzekeraar wordt dus een redelijke termijn van drie weken gegund. Neem ik daarbij in ogenschouw dat de belangenbehartiger van cliënt ook binnen drie weken daarop weer zal moeten reageren, dan leert eenvoudige algebra mij dat een cliënt mogelijk maximaal 6 weken moet wachten voordat hij/zij er kennis van neemt dat er voortgang in het dossier wordt geboekt en dat er financieel wordt bevoorschot.

Helaas is de praktijk anders en duurt het soms vele weken voordat een verzekeraar inhoudelijk reageert waarbij somtijds wordt vastgesteld dat de reactie in alle opzichten teleurstellend is. Zulks wordt duidelijk wanneer het WA-expertisebureau 4 weken de tijd neemt en daarna overleg zoekt met haar opdrachtgevende WA-verzekeraar, die op haar beurt er nog weken over doet om inhoudelijk te reageren en dan weer moet terugkoppelen naar het WA-expertisebureau.

Hypothecaire verplichtingen, studiekosten kinderen, kosten levensonderhoud, etc. hebben een volstrekt autonoom karakter en de schuldeisers hebben geen boodschap aan een uitstellende verzekeraar die voorschotten (de praktijk leert vaak dat het om achteraf betalingen gaat) op tijd behoort te verstrekken.

Ik ben eigenlijk de mening toegedaan dat een reactietermijn over en weer van twee weken, dus totaal 4 weken, ipso facto mogelijk moet zijn (salarisbetalingen worden ook per maand gedaan), maar kennelijk hebben niet alle verzekeraars en Letselschadebureaus deze kwalitatieve doelstelling hoog in het vaandel staan. Het zou overigens de looptijd van elke letselschadezaak aanzienlijk bekorten, dat op zijn beurt weer positief effect zal hebben op de uitstaande schade-reserve.

Wat mij betreft verplichten verzekeraars (en belangenbehartigers) zich dan ook om binnen 3 weken schriftelijk inhoudelijk te reageren door een dergelijke passage op te nemen in bijvoorbeeld Bedrijfsregeling 15 van het Verbond van Verzekeraars dan wel in een aanvulling op de Gedragscode Behandeling Letselschade (Beginsel 11a).

Tot zover mijn algemeen betoog.

Sinds mijn brief aan u van 5 juni 2008 zijn wij thans 4 weken verder en ik moet vaststellen dat u niet reageert, er geen voorschot aan cliënte wordt betaald alsmede dat mijn ingediende declaratie nog steeds open staat.

Ik wens hier aan toe te voegen dat uw opdrachtgever Stad Rotterdam al jarenlang aanzienlijk tekortschiet in de bevoorschotting jegens cliënte.

Niet voor niets heb ik bij brief van 1 mei 2008 bij de Unit Manager Personenschade, te weten de heer Mr. D H, de noodklok geluid en gedreigd met een kort geding, niet alleen ten aanzien van de kwestie welk recht van toepassing is (die discussie heb ik inmiddels gewonnen) maar ook dat er vanaf datum ongeval tot heden zeer grote financiële schade door cliënte wordt geleden en er onvoldoende wordt bevoorschot.

Ik stel u en uw opdrachtgever in de gelegenheid binnen drie werkdagen na dagtekening van deze brief mij te berichten dat het gevraagde voorschot betaalbaar wordt gesteld, mijn ingediende declaratie wordt vergoed en dat u met mij een afspraak maakt voor een verder behandelingstraject. Voldoet u niet aan dit verzoek dan gaat de zaak wegens niet acceptabele inertie naar de kort geding rechter.

Ik verwacht dat u maar zeker uw opdrachtgever haar verantwoordelijkheid neemt en gezien haar opstelling tot voor kort, verwacht ik een menselijke en adequate behandeling.

Ik wens u nog een prettige dag toe.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
Directeur ClaimZorg Letselschade Haaglanden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

« « Vorige bericht:  VVAA en Medirisk: keihard slachtofferbeleid (vervolg) | Volgende bericht:  Eindelijk resultaat in PX-10 zaak tegen Defensie » »