Niet Nationale-Nederlanden bepaalt wie de raadsman van cliënt is

Geachte meneer/mevrouw van Nationale-Nederlanden, 

De heer De Bruin is en blijft mijn belangenbehartiger. Het is niet aan Nationale-Nederlanden om te bepalen wie mijn belangenbehartiger/raadsman is. Van mijn kant heb ik ook niet de keuze gehad en moest met Delta Lloyd genoegen nemen die mijn zaak ernstig verwaarloosde en niet bereid is tot een minnelijk overleg en afwikkeling, zie in dit verband het dossier. Dat de heer De Bruin de verzekeraar stevig aanpakt is een direct gevolg van haar schaamteloos optreden.

Voorts is met de huisarts en de heer de Bruin vooraf overleg geweest over welke gegevens ik uit mijn patiëntenkaart wil aanleveren aan de medisch adviseur van Nationale-Nederlanden. Hiervoor zijn aldus mijn huisarts duidelijke richtlijnen van diens beroepsgroep en ik wens niet dat niet relevante medische informatie over mij in de openbaarheid wordt gebracht. Dat zou de dossierbehandelaar bij Nationale-Nederlanden mevrouw (..) ook niet prettig vinden.

De heer De Bruin heeft bij brief van 27 mei 2020 een aantal voorstellen gedaan tot afwikkeling gedaan en ik deel absoluut zijn mening dat de behandeling van dit dossier door Delta Lloyd en thans Nationale-Nederlanden beschamend, incompetent en ontluisterend is. Dat Nationale-Nederlanden nu de heer De Bruin van mijn zaak wil halen heeft niet mijn instemming. Voorts stel ik geen prijs om correspondentie van Nationale-Nederlanden te ontvangen nu ik ervoor heb gekozen dat alle contacten over mijn zaak via ClaimZorg loopt.

Hoogachtend,

mevrouw T. (..)

« « Vorige bericht:  Nationale-Nederlanden: graag reageren binnen een redelijke termijn | Volgende bericht:  Waardeloze services Coolblue; koop niets bij Samsung! » »