Nationale-Nederlanden laat dossiers maanden lang op de plank liggen, verdere chaos dreigt!

Geachte heer T. van Nationale-Nederlanden,

Ten einde raad heb ik gisteren de heer G. aangesproken en daar mijn beklag over de beide zaken gedaan die bij u in behandeling zijn. De heer G. gaf vervolgens aan dat hij niet bevoegd is buiten u om met mij over de beide letselschadezaken te praten. Wél heeft hij u gebeld over het een en ander!

Ik moet nu horen dat u verrast bent dat er ineens een 2e letselschadezaak verschijnt. Welnu, ik heb u op 10 september 2019 in beide zaken van de zusjes N. en R. en wel onder een apart dossierkenmerk en afzonderlijke brief aansprakelijk gesteld. Zie de bijlagen.

Ik verzoek u vriendelijk edoch tevens dringend bij het lezen van bescheiden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.

Voorts accepteer ik niet dat u de zaken laat liggen, u dient als professionele verzekeraar binnen een redelijke termijn (uiterlijk 3 weken) inhoudelijk te reageren. Ook wij hanteren een uiterste termijn van inhoudelijke behandeling van 3 weken zodat in het ergste geval een cliënt 6 weken (!) op voortgangsbericht en vooral voorschotbetalingen op zijn schade moet wachten.

Ik heb het dan nog niet over de enorme tragedie en chaos bij uw Medische Dienst die maanden laat verstrijken voordat ze een medisch advies uitbrengen en u daar vervolgens weer maanden aan vast plakt voordat u inhoudelijk reageert. Dit kan echt niet en de vraag rijst of de Toezichthouder de Nederlandse Bank moet gaan ingrijpen!

Dat u – we horen dat van veel dossierbehandelaars bij Nationale-Nederlanden – overbelast bent vanwege te veel dossiers – is een omstandigheid waar mijn cliënten geen boodschap aan hebben; u gelieve dat op de dure bureaus van de kasboekmanagers zijnde Directieleden van Nationale-Nederlanden te deponeren.

Uiterlijk aanstaande vrijdag verneem ik uw bericht dat u in beide zaken mijn zeer redelijk afwikkelingsvoorstel volgt bij gebreke waarvan alle gedane afwikkelingsvoorstellen worden ingetrokken en we het kostbare pad van de koninklijke weg zullen inslaan en er zonder meer een eisvermeerdering aan de horizon verschijnt.

Ik wens u veel arbeidsvreugde toe en vooral sterkte temeer daar binnenkort nog eens duizenden dossiers van Vivat/Reaal uw kant opkomen terwijl het personeel aldaar werkzaam om haar moverende redenen niet zal meegaan. Delta Lloyd gaf bij de overname al een dergelijk signaal af, maar kennelijk zijn de kasboekmanagers van Nationale-Nederlanden hardleers en tellen slechts cijfers en niet menselijk kapitaal.

Vanwege het publieke belang plaats ik dit bericht op mijn weblog en het letselschadeforum van ClaimZorg.


Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Allianz: malle Eppie werkt niet bij ClaimZorg | Volgende bericht:  Medisch adviseur Nationale-Nederlanden: vooral belangenbehartiger en geen arts » »