Nationale-Nederlanden: Is medisch adviseur Lok (weer) de weg kwijt?

Geachte dames en heren van Nationale-Nederlanden,

Bijgaand:

  • Medisch advies 21 januari 2021 van Medithemis
  • Medisch advies 11 februari 2021 van Medithemis
  • Concept aanbiedingsbrief voor de medische expertise
  • Bijlagen behorend bij de concept aanbiedingsbrief
  • Verklaring ex werkgever V 09 april 2014

De verklaring van de werkgever gaat wel degelijk mee in de medische expertise om reden dat cliënte D. vanaf datum indiensttreding april 2008 tot aan plaats vinden van het ongeval op 25 maart 2014 nooit (!) arbeidsongeschikt was en er sinds 2e ongeval eerst volledig en later gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tot heden volgde.

Voorts wens ik op te merken dat ik de raadsman ben van cliënte en het aanvragen van een medische expertise en daarbij behorende vraagstelling ook door mij kan worden ingezet, ofwel niet uitsluitend het terrein is van een medisch adviseur, ergo, de bewust opzettelijke onwil van medisch adviseurs van verzekeraars om van het letselschaderecht/rechtspraak kennis te nemen en zich daarnaar te gedragen maakt hen feitelijk overbodig en een onnodige sta in de weg. Hierin word ik gesterkt door het arrest Hof ‘s-Hertogenbosch 11 september 2012 dat stelt dat een medisch adviseur een hulppersoon is en hij/zij zich dient te beperken tot het samenvatten van medische rapporten + beantwoorden van de gestelde vragen door de dossierbehandelaar en daarbij zijn (subjectieve) visie achterwege dient te laten; dat de dossierbehandelaar de discussies bijvoorbeeld over de causaliteit dient te voeren in plaats van het doorzenden van de adviezen en inzichten van zijn medisch adviseur en dus daarmede een postbusfunctie vervult.

Ik heb eind juli 2020 de noodklok geluid en mij zeer kwaad gemaakt dat Nationale-Nederlanden al jaren lang haar zaken niet op orde heeft, men rotzooit maar wat aan zoals blijkt uit dit dossier en ik de zaak met spoed wederom op de agenda zette. We zijn inmiddels 7 maanden verder en nog is de medische expertise niet opgestart en dat is geheel te wijten aan Nationale-Nederlanden: Schande!

Voorzienbaar is ook in deze zaak het “acteren” van medisch adviseur Lok, dat we gaan pingpongen over het soort specialisme dat op de keuringszaak moet worden ingezet en natuurlijk (..) welke specialist cliënte gaat onderzoeken. Op voorhand geef ik aan dat ik dit spelletje van medisch adviseur Lok zal blokkeren en hem ook in deze zaak voor Regionaal Medisch Tuchtcollege Amsterdam en aansluitend het Centraal Medisch Tuchtcollege daag.

Duidelijk is, men hoeft daarvoor geen stampstudie tot basisarts te hebben gevolgd, dat cliënte bij de beide aanrijdingen een scala van neurologische klachten heeft opgelopen en daarvoor consequent en consistent is behandeld tot en met een maandenlange multi disciplinaire training (mdt). Maar medisch adviseur Lok vindt dat genoeg en als klap op de vuurpijl verschijnt er een horizontaal ingevlogen schaderegelaar van Raasveld Expertise die zonder onderbouwing wel even stelt dat de arbeidsongeschiktheid van cliënte niet vaststaat.

In beide aanrijdingen is de diagnose whiplash gesteld dus wat een orthopedische expertise aldus gewenst door medisch adviseur Lok hier van doen heeft laat zich raden over het welbevinden van medisch adviseur Lok.

Ik sta dus op een neurologische expertise af te nemen door de neuroloog dr. Oosterhoff. In de zaak M. vs Nationale-Nederlanden verklaarde medisch adviseur Lok zich akkoord met deze neuroloog dus er zijn geen goede (!) argumenten om daarvan nu af te wijken. Zie voorts de recente verklaring van dr. Oosterhof op mijn weblog die ik benaderde waarom hij als gerenommeerd neuroloog niet op de NVMSR lijst staat.

Laat uw medisch adviseur Lok niet met de bekende “kopje koffie riedel” komen dat hij “geen goede ervaringen” heeft met dr. Oosterhof. Hij zal dat grondig moeten motiveren en zo niet dan mag hij zich zoals aangekondigd in een procedure voor een tuchtrechtelijk college verantwoorden.

Cliënte D., een serieuze, zachtaardige, beslist niet lastige cliënte, is na 7 jaar klaar met Nationale-Nederlanden en dat heeft betrekking op de belabberde behandeling vanaf schadedatum tot heden. Trekt u dat zich aan? Ik denk eerlijk gezegd van niet.

Dit bericht gaat op mijn weblog en het Letselschadeforum.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Culturele achtergrond dient een gegeven te zijn in de letselschade | Volgende bericht:  Verzekeraars niet anders dan trage Ministeries van de Overheid » »