Nationale-Nederlanden heeft moeite met internetfora

Geachte heer Van der K. van Nationale-Nederlanden,

Ik heb u een verrichtingenlijst bij mijn declaratie gestuurd. Als antwoord daarop komt u met een aantal standaard ad libitum standpunten uit uw tekstverwerker die ik bij brief van 14 juli 2020 onder vermelding van werkelijke argumenten en rechtspraak heb weerlegd. Dat er sprake is van wisseling van argumenten zoals u stelt is dus onjuist gezien de “kwaliteit” van uw verweer waarin u nogal wat misstappen maakt. U bent ook nu weer niet in staat om inhoudelijk te reageren op mijn inhoudelijke brief van 14 juli 2020 en weer gaat u er als een haas vandoor!

Eerder heb ik u colleges moeten geven hoe u de schade van een zelfstandige dient te benaderen maar kennelijk was dat een zinloze actie.
Het is werkelijk van den zotte dat u zonder een akkoord eenzijdig een vaststellingsovereenkomst opstelt en als ik u bericht daarmede niet akkoord te gaan u met de staart tussen benen er van door gaat respectievelijk u zich gedraagt als het konijn dat zich in de kelder verbergt. Het past helaas bij de teloorgang van Nationale-Nederlanden! Fijn dat u “intern overleg” (met wie? De Kerstman? De Paashaas?) pleegde; van dit misplaatste quasi autoriteitsargument raak ik niet van slag.

Met mijn brief van 14 juli 2020 komen daar weer behandelingskosten ex artikel 6: 96 BW bij en zie bijgaande declaratie die ik voeg bij de eerdere declaraties die Nationale-Nederlanden dient te betalen, zo niet dan volgt de dagvaarding en bent u eindelijk van de zaak verlost.

Voorts gaan we dan de schaderegeling van de heer K. weer verder oppakken nu er nog steeds sprake is van restklachten en verlies van arbeidsvermogen en daarbij dank ik u hartelijk dat u er vandoor ging zonder vaststellingsovereenkomst waarbij u immers de poort vergat te sluiten!

Ik heb in dezen aangeboden dat uw Personenschade Buitendienst met mij mijn verrichtingenlijst doorloopt aan de hand van mijn dossier maar natuurlijk gaat u daar niet op in. U loopt liever weg!

Ik weet niet in welk gedateerd tijdperk u leeft maar vermelding van gedrag van een bedrijf op een weblog of website is anno 2020 niet ongebruikelijk en gezien het veelal sadistische optreden van verzekeraars kan ik wel begrijpen dat men zich daar niet wel bij voelt. U moest eens weten hoeveel beamende reacties ik dagelijks krijg en dat sterkt mij in het doel van mijn weblog en letselschadeforum.

U vond het wel ok buiten mij om op 14 juni 2020 mijn cliënt aan te schrijven – welk recht geeft u dat?  – en over mij beschamende opmerkingen te plaatsen, dus komt u niet aanzetten dat u niet gediend bent van plaatsing van mijn brieven aan u op onze website. Als u klappen uitdeelt dient u tevens een zeker incasseringsvermogen te hebben.

Jammer voor u maar hier geldt onverkort het recht op vrije meningsuiting en het staat u vrij om op ons letselschadeforum te reageren in het kader van hoor en wederhoor maar dat is vast niet aan u besteed veronderstel ik; u gooit immers reeds de handdoek in de ring voordat de wedstrijd begint.

Het spijt mij u zo te moeten berichten maar u vraagt er om! Bespaar u zelf nog meer vernedering en draagt u het dossier over aan een collega want dit dossier is nog lang niet gesloten!

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Hoge Raad passeert (terecht) neuropsycholoog | Volgende bericht:  neuroloog Verhagen en neuropsycholoog Verdonck: gevaarlijk duo! » »