Medas en Kwakzalverij van de 21e eeuw

Den Haag, 15 oktober 2014
Ons kenmerk: JB RB 20120210/1558PS
Uw kenmerk : Letselschade 10-2-2012

Geachte cliënt,

Graag uw schriftelijk antwoord op de volgende vragen.

– Van wanneer tot wanneer hebt u vanwege het ongeval in het ziekenhuis gelegen?
– Toen u vervolgens thuis kwam bent u toen bedlegerig geweest, hoeveel weken?
– Door wie bent u verzorgd?
– Wanneer kon u voor het eerst weer lopen?
– Hoeveel pijn had u aan uw ribben en bekken?
– Kon u uw linker arm en schouder wel goed bewegen?
– Had u pijn aan uw linker arm en schouder? Voelde u toen reeds nekklachten?

Ik vraag u dat omdat de medisch adviseur van Aegon, te weten Medas,van mening blijft dat nu u eerst in maart 2012 melding maakte van uw schouderklachten die niet ongevalgerelateerd zijn. Uw e-mail van 20 mei 2014 (zie bijlage) spreekt evenwel boekdelen maar de medisch adviseur Medas begrijpt dat kennelijk niet, ondanks zijn medische achtergrond.

Ter bevestiging van diens “professioneel” optreden ziet deze medisch adviseur van Medas de specialistische rapportage van 15 februari 2012 over het hoofd (een cursus goed lezen zou wel besteed zijn aan deze medisch adviseur van Medas). Uit deze specialistische rapportage uit het Spaarne Ziekenhuis blijkt dat al op 10 februari 2012 (= de dag van het ernstig bedrijfsongeval) de volgende anamnese werd gesteld:

Op 10-2-2012 stond patiënt op een steiger, verloor ineens zijn evenwicht, hield zich vast aan de steiger, echter trok deze mee naar beneden en viel 4 meter (moet zijn 4.60 m) hoogte op zijn linkerzij

– Geen bewustzijnsverlies
– geen misselijkheid of braken
– Pijn bij ademhalen
– Veel pijn in de linkerzijde
– Veel pijn in de linkerheup
– Veel pijn in de onderrug
– Bij mobiliseren linker been uitstralende pijn vanuit de onderrug
– Bij bewegen linkerarm pijnlijk ter plaatse van de schouder

U maakte dus reeds op de dag van het ernstige ongeval te weten 10 februari 2012 waarbij u op de Intensive Care lag melding van uw schouderklachten aan een Intensive Care specialist!

Bovendien blijkt uit de Intensive Care rapportage dat men u grondig heeft onderzocht heeft op hersenletsel en voor een dergelijk onderzoek moet een aanleiding zijn.

Ieder weldenkend mens mag het niet bevreemden dat wanneer u geheel onverwacht eerst van een trap valt en daarna vanaf 4.60 meter hoogte naar beneden valt (uw snelheid bij het neerkomen van uw 100 kg wegend lichaam is dan 49,65 km/uur) op uw linkerzijde dat u daarbij ook arm-, schouder- en nekklachten kunt oplopen, behalve de medisch adviseur van Medas.

In het proces verbaal van de Arbeidsinspectie lees ik dat u eerst van de trap op de steiger bent gevallen en daarna “door rolde” en vervolgens een vrije val maakte van 4.60 m hoogte tot u de grond raakte. Vervolgens viel de gehele steiger over u heen en raakte een steigerpaal uw hoofd.

U maakte melding van oorsuizingen en visusklachten. Die klachten had u niet voordat het ongeval plaats vond. Maar de medisch adviseur van Medas vindt dat u deze klachten pas veel later (hooguit 2 maanden later) specialistisch liet onderzoeken en stelt tot in het beschamende toe dat dit dus niet ongevalgerelateerd is.

Evenwel uit het journaal van uw huisarts blijkt zonneklaar (wederom, een cursus goed lezen?) dat u op 28 februari 2012 zich meldde onder anderen vanwege oogklachten waarvoor u nota bene een specialistische verwijzing kreeg!

Deze medisch adviseur van Medas stelde al eerder dat u op 13 februari 2012 de specialist bezocht en dat u over werkhervatting hebt gesproken. Naar mijn informatie luidt lag u toen nog op de Intensive Care waarna u na 3 dagen werd overgeplaatst naar de Medium Care en daar nog een aantal dagen verbleef voordat u voor verder verpleging naar huis werd ontslagen.

U staat al vanaf het ongeval tot heden onder behandeling van PsyQ omdat u nachtmerries hebt, het ongeval steeds herbeleefd, niet kunt slapen, geëmotioneerd bent, uw relatie lijdt onder uw benarde fysieke en lichamelijke toestand. Hulde dat u zich daarvoor laat behandelen en steeds maar weer wekelijks die gang bewandelt.

Maar.

De medisch adviseur van Medas vindt dat een onafhankelijk medisch onderzoek naar zowel uw orthopedische en psychische klachten niet nodig is. Voor zover een medische expertise door een onafhankelijk specialist zou moeten plaats hebben, vindt deze medisch adviseur van Medas dat er alleen onderzocht moet worden of uw ribletsel en uw bekkenletsel tot blijvende klachten hebben geleid.

Het moet niet zotter worden. Juist een dergelijk medisch onafhankelijk onderzoek geeft allereerst aan wat al uw medische klachten en beperkingen zijn en geeft dan uitsluitsel welke klachten en beperkingen wel of niet kunnen worden toegeschreven aan het onderhavig ongeval!

Voorts vindt de medisch adviseur van Medas een psychiatrische expertise niet nodig. In zijn optiek voldoet u niet aan medische randvoorwaarden die ooit ergens in een studeerkamertje tot stand zijn gekomen. Dat u inmiddels ruim twee jaar intensief door de psychiater wordt behandeld, uw leven in puin ligt, uw nachtmerries hebt, het ongeval steeds herbeleefd, dat uw relatie en uw gezin onder hoogspanning staan door het onderhavig ongeval, dat is kennelijk allemaal in psychiatrische zin niet relevant. Mijn medisch adviseur oordeelde overigens al eerder dat gezien de voorhanden zijnde medische rapportage uit van de behandelend psychiater u alleen al op die gronden volledig arbeidsongeschikt bent! Maar dit terzijde.

Ik zal de incompetentie van deze medisch adviseur van Medas aanstonds bij het Medisch Tuchtcollege aannemelijk maken. Duidelijk wordt ook in deze letselschadezaak dat er door Medas niet met de vereiste insteek als professioneel arts naar een zaak wordt gekeken maar uitsluitend naar wegen om u als slachtoffer van letselschade het moeras in te wijzen en daar wordt deze medisch adviseur van Medas uitstekend voor betaald! De manier waarop is evenwel zo infaam en abject dan ons niets anders te doen staat om op te treden tegen deze “kwakzalverij van de 21e eeuw”.

Ik plaats deze zaak op mijn website die jaarlijks door 150.000 personen wordt bezocht. Ik wil daarbij benadrukken dat deze brief mijnerzijds geheel op persoonlijke titel is en mijn medisch adviseur hier niet in betrokken is.

Graag uw berichten zodat ik verder kan met de zaak.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade
debruin@claimzorg.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

« « Vorige bericht:  Bezoek van schaderegelaar van verzekeraars bij slachtoffer thuis? | Volgende bericht:  Bovemij en amateuristisch letselschade regelen » »