Letselschade afdeling Achmea gecrasht

Geachte heer Rinkema,

In uw hoedanigheid van “kwaliteitsmanager” bij Achmea (Centraal Beheer) schrijf ik u aan alhoewel gezien mijn eerdere ervaringen met u ik ook dit keer niet verwacht dat u zult reageren.

Van de werkvloer van Achmea wordt vanuit diverse kanten vernomen dat de letselschade afdeling – Binnen en Buitendienst – volledig gecrasht is nu er sprake is van een zeer ernstig personeelstekort. Er zijn onacceptabele vertragingen van maanden op de afdeling Letselschade. Voorts kunnen uw medisch adviseurs het werk niet meer aan en is de gemiddelde tijd van behandeling en uitbrengen van een medisch advies 3-4 maanden. Achmea heeft tot mijn grote spijt voor het medisch advieswerk Medas ingeschakeld; een club van verzekeringsartsen (geen medisch specialisten!) die vooral bekendheid geniet vanwege ondeskundige adviezen waardoor de letselschaderegeling onnodig vertraagd en bemoeilijkt wordt en niet in de laatste plaats tot excessieve behandelingskosten leidt die Achmea op haar beurt weigert te vergoeden zoals de wet voorschrijft.

In dit alles is het slachtoffer van letselschade die tijdig (!) zijn financiële schade vergoed dient te krijgen nog 1 keer slachtoffer.

Het bovengeschetste beeld is een uitsluitend en direct gevolg van de bezuinigingen die de Directie van Achmea enkele jaren geleden doorvoerde – ontslag van honderden collega’s – om de winstgevendheid te vergroten. We zien thans de voorspelbare gevolgen.

Wat mij grote zorgen baart zijn de signalen vanuit Achmea dat uw Directie heeft besloten 40 zogeheten “scripters” aan te stellen die bij melding van een letselschadezaak direct met het slachtoffer gaan bellen met als doel:

“het zo snel mogelijk per telefoon afwikkelen van de letselschadezaak”.

Een dergelijk besluit van uw Directie gaat tegen alle geschreven en ongeschreven regels in van het omgaan met letselschadeclaims en is zonder discussie in strijd met de Gedragscode Behandeling Letselschade. Voorspelbaar is dat de rechterlijke macht in Nederland hier korte metten mee zal maken indien een zaak bij haar terecht komt. Immers een dergelijk optreden middels “bellers die zo snel mogelijk een deal moeten treffen” zet de kwaliteit van de letselschaderegeling terug naar de jaren 50-60.

Gegeven mijn jarenlange betrokkenheid met slachtoffers van letselschade waarbij ik als professional veel zaken heb afgewikkeld kan dit absurde Directievoornemen om “scripters” in te schakelen niet zonder gevolgen blijven en zal hiervoor Pers en Politiek benaderen.

Ik heb u eerder in beraad gegeven dat het wellicht verstandig zou zijn dat Achmea “vakspecialisten” aanneemt en afscheid neemt van een veelvoud aan “managers van allerlei soorten” en daarmede zinloze verspilling van verzekeringspenningen tegengaat. Wie Overigens een uittreksel opvraagt bij de KvK over Achmea krijgt “lappen papier” met directie/management functies. Kortom, velen werkzaam bij Achmea zijn directeur/manager.

Het is allemaal te triest voor woorden hoe een ooit prachtig bedrijf als Centraal Beheer verder afglijdt naar door de Directie gestuurde waanzin.

Helaas is de situatie bij uw concurrent verzekeraar Allianz niet anders, recent heeft daar de Directie tegenover het personeel moeten toegeven dat de letselschade afdeling gecrasht was en men met de handen in het haar zit.

 

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Medisch adviseurs zonder specialistische kennis: oppassen! | Volgende bericht:  Verbond van Verzekeraars: Zielige vertoning, gebrek aan kennis » »