Friese Boeren en Tuinders Onderlinge (FBTO)

Geachte cliënt,

Dank voor uw e-mail van 8 december 2021.

In dezen is uw zaak van meet af aan voortvarend opgepakt en de correspondentie gericht aan de Friese Boeren en Tuinders Onderlinge (FBTO) te Leeuwarden die na overname onderdeel uitmaakt van het concern Achmea Centraal Beheer te Apeldoorn. Bij aanvang van uw zaak heb ik u medegedeeld geen prettige ervaringen met FBTO te hebben en er een enorm cultuurverschil is tussen het vriendelijke Achmea Personenschade enerzijds en vijandige FBTO. Die ervaring wordt ruim gedeeld.

U bent getuige geweest van de correspondentie tussen mijn kantoor en FBTO en daarin mijn stijgende ergernis gelezen hoe aldaar de zaak wordt opgepakt.

  • Ik stuurde aan FBTO een uitgebreide aansprakelijkstelling d.d. 19 juli 2021 met Letselschade Formulier + foto’s beschadigde voertuigen + telefoon/dossier notitie weergevende ons overleg + uw e-mail van 19 juli 2021. Daarbij verzocht ik om een 1e voorschot onder algemene titel.

Hierop krijg ik van de Friese Boeren en Tuinders Onderlinge (FBTO) een weigering van het gevraagde voorschot omdat ik eerst een “onderbouwde schadestaat” moet indienen. We zijn nota bene pas 6 dagen verder van het verkeersongeval van 13 juli 2021 dus dit verzoek (standaardtekst!) raakt kant noch wal. Vervolgens meldt FBTO dat het opvragen van medische informatie niet nodig is. Ik heb intern en zelfs extern beraad hierover gehad en vernam dat dit evenzo een standaardtekst is die niemand bevat, immers we hebben het over een letselschadezaak en dat kan niet zonder medische informatie (in het kader van de stel- en bewijsplicht).

  • Ik verstuurde op 2 september 2021 een uitgebreid Rapport Letselschade + Producties waarop ik op 1 oktober 2021 van de FBTO een brief met een standaard tekst krijg:

“Uw persoonlijke behandelaar belt u op. Binnen 3 werkdagen ontvangt u een mail met zijn of haar naam en telefoonnummer. Uw persoonlijke behandelaar is gespecialiseerd in de hulp die past bij het letsel. Hij of zij bespreekt u de vervolgafspraken”.

Ik zit slechts 45 jaar in het vak en ik krijg nu hulp van een dossier behandelaar van de Friese Boeren en Tuinders Onderlinge (FBTO)?

Ik ben overigens nooit gebeld! Op het Rapport Letselschade + Producties van 2 september 2021 is nimmer inhoudelijk gereageerd.

  • Op 13 oktober 2021 verstuurde ik een tussentijdse declaratie + verrichtingenlijst aan de FBTO waarop ik een bericht krijg die toch overduidelijke verrichtingenlijst nog eens nader toe te lichten! Dat gaan we dus niet doen nog los van de extra tijd + kosten. Voorts wordt gevraagd naar mijn uurtarief hoewel ik toch duidelijk heb aangeven een bescheiden voorschot op mijn kosten te willen aangezien ik nog niet kan overzien of ik in uw zaak het standaarduurtarief (zie onze declaratie overeenkomst) opvoer dan wel een gematigd uurtarief waarbij immers de aard, de ernst van uw letsel en het financiële belang bepalend kan zijn! Ik maak ook tegen deze gang van zaken bezwaar en neem de Letselschade Manager mee in de correspondentie die vervolgens mij aanspreekt op de vorm (ik ben het niet eens met zijn opmerkingen, maar ben niet van suiker) maar niet de inhoud en dus voorbij gaat aan de gang van zaken. Strijd, passie, kennis, ervaring en een stevige opstelling, het zetten van druk op de zaak, het zit in de DNA van ClaimZorg en daar hebben Verzekeraars – bepaald geen liefdadige instellingen – die structureel personeelstekorten hebben kennelijk moeite mee.

Ik heb van meet af aan uw zaak voortvarend op de rails gezet en ben verder aan de slag gegaan en we maken meters! Dat blijkt zonder meer uit de correspondentie en mijn verrichtingenlijst. Ik wens voor mijn inspanningen betaald te worden en nu – we zijn inmiddels 2 maanden verder – zelfs dit uitblijft resteert mij het volgende:

  1. Ik staak mijn belangenbehartiger voor u totdat het voorschot op mijn behandelingskosten wordt betaald en inmiddels is er in uw dossier weer de nodige tijd + kosten gespendeerd zodat er spoedig een 2e declaratie komt en ik principieel weiger kosteloos door te gaan met belangen-behartiging. Postbus 51 (gratis informatie) is niet ons postadres!
  2. Ik vraag uw toestemming dat we rechtstreeks met uw wederpartij gaan corresponderen die immers aansprakelijk is voor uw letselschade en FBTO laten voor wat het is. Ik realiseer mij dat dit een stevig middel is maar ik ben klaar met de hele gang van zaken. Om toch nog een laatste signaal aan FBTO af te geven stel ik voor deze e-mail aan haar door te sturen zodat men weet dat het menens is.

Deze e-mail kost mij 1 uur. U weet dat we het bij ClaimZorg druk hebben en zo efficient mogelijk dossiers behandelen. Erg verheugd over dit bericht aan u ben ik dan ook niet maar kennelijk is het nodig.

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  ASR Schadeverzekering laat dossiers maandenlang op de plank liggen | Volgende bericht:  uw rechten bij medische expertises » »