Bovemij vraagt permanent om een kostbaar pak op de broek

Amice,

Ik refereer aan onze bespreking op uw kantoor gisterenmiddag waarin ik u verzocht alras de dagvaarding tegen Bovemij op te stellen.

Thans ontving ik de rapportage van de psychotherapeute (..) van 09 juni 2017. Het daarin omschreven klachtenpatroon is in lijn vanaf de ongevaldatum 18 september 2016.

Van belang is aldus dat uit de medische bescheiden kan worden afgeleid dat:

  1. de gepresenteerde medische klachten een consistent, consequent en samenhangend patroon weergeven;
  2. deze klachten vóór het ongeval niet bestonden en sinds het ongeval onafgebroken hebben voortgeduurd;
  3. een alternatieve verklaring voor de klachten niet voorhanden is; dat deze klachten in de periode na het ongeval steeds benoemd zijn in de contacten met (para)medische behandelaars; er diverse behandelingen ondergaan zijn geweest gericht op het verminderen van deze klachten;
  4. deze medische klachten passen in het patroon van klachten dat als gevolg van een verkeersongeval kan ontstaan;

–    er bij onderzoeken geen sprake is geweest van enige verdenking van simulatie of aggravatie van de klachten.

Rechtspraak:

– Hof ’s-Hertogenbosch 02 juli 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:2726

– Hof ’s-Hertogenbosch 12 augustus 2014, ECLI:GHSHE:2014:2782

Expliciet wordt op mijn vraag door de psychotherapeute geantwoord dat er absoluut sprake is van een negatieve invloed op het herstel van de heer (..) vanwege de opstelling van een niet betalende verzekeraar (Bovemij), ergo, dat deze negatieve invloed veroorzaakt door Bovemij verdere gewenste behandelingen in de weg staat.

Me dunkt dat u ook deze verklaring onder de aandacht van de rechtbank brengt.

Nota bene:
Zoals ik u mededeelde loopt elke zaak tegen Bovemij uit op een procedure waarin men keer op keer een zeer kostbaar pak op de broek krijgt. Nog niet zo lang geleden “dwong” ik Bovemij tot haar grote tegenzin tot Mediation in een bepaalde zaak waaraan gaande was dat haar advocaat bij de rechtbank een verzoekschrift (verklaring voor recht) indiende in een whiplashzaak met blijvende arbeidsongeschiktheid en een bedrag van € 2.500 wel genoeg was voor het slachtoffer en idem mijn kosten € 1.500 waarin nog eens 21% btw was verdisconteerd.

Het werd in deze Mediation € 225.000 voor de cliënt en € 25.000 voor mijn kosten van rechtsbijstand. Ik was graag gaan dagvaarden voor meer, maar cliënte was klaar met de beledigingen en misplaatste opmerkingen van Bovemij. Wie hier de spreekwoordelijke kater na afloop had laat zich niet moeilijk raden.

Ik zie uw berichten met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

debruin@claimzorg.nl

 

« « Vorige bericht:  Allianz Nederland en Mediation: misbruik van omstandigheden | Volgende bericht:  Hof Arnmhem-Leeuwarden: Allianz/London stop met slachtoffer 18.5 jaar kapot procederen! » »