Bovemij en amateuristisch letselschade regelen

Bovemij Verzekeringen
Postbus 7110
6503 GP Nijmegen
Den Haag, 18 februari 2015
Ons kenmerk: JB RB 20120715/1628PS
Uw kenmerk: 4204572/B13

Geachte mevrouw (..),

Ik wens nog te reageren op uw e-mail van 2 februari 2015. In het telefonisch onderhoud van 29 januari 2015 werd mij duidelijk dat u:

-niet (meer) wenst te bevoorschotten op de schade van cliënte ondanks de schadestaat
-geen medisch causaal verband in dezen aanwezig acht
-niet wenst dat uw Medas reactie geeft op het rapport van mijn medisch adviseur
-niet wenst dat er een onafhankelijke neurologische expertise in dezen plaats heeft
-niet wenst dat er Mediation geschiedt (u vindt dat te duur, is procederen dan goedkoper?)
-mijn bgk niet vergoedt
-niet in wenst te gaan op mijn 1e Rapport Letselschade + producties van 28 mei 2014
-niet in wenst te gaan op mijn 2e Rapport Letselschade + producties 4 augustus 2014
-niet in wenst te gaan op 3e Rapport Letselschade + producties van 4 november 2014
-niet in wenst te gaan op een veelvoud van door mij aangehaalde jurisprudentie
-thans een beroep overweegt op het ontbreken van polisdekking (u correspondeert wél eerst 1 jaar of langer met cliënte en stuurt het rapport van uw medisch adviseur Medas aan cliënte om daarna het beruchte WA Expertise Bureau Cordaet op haar af te sturen
-u weigerachtig blijft aan te geven waarom u cliënte niet hebt gewezen op Das Rechtsbijstand
-maar vindt dat ik met cliënte naar Nijmegen moet afreizen (we zijn de belbus niet!) zodat u binnen uw parttime kantoortijd uw afwijzing gaat toelichten omdat u de zaak “netjes” wil afwikkelen (bent u niet in staat om dit per brief te doen?)
-u zich beklaagt over mijn toonzetting in deze zaak (u verwart toonzetting met toorn).

Om deze genoemde redenen heb ik het telefoongesprek met u op 29 februari 2015 derhalve beëindigd en u afsluitend nog een prettige avond toegewenst. Dat ik de hoorn op de haak zou hebben gegooid is, los van deze woordkeuze uwerzijds, dan ook niet juist.

Uw opmerking gedaan bij e-mail van 2 februari 2015 dat het maar beter is dat ik de zaak overdraag aan collega (..) vat ik op als een belediging. Ik laat mij met 38 jaar letselschade-ervaring en 22 jaar als Ondernemer in deze branche niet door u aanzeggen dat het beter is dat ik de zaak overdraag. Ik ben niet uw ondergeschikte dan wel afhankelijk van letselschade-opdrachten die u aan Bureaus verstrekt. Voorts bent u in hoedanigheid van parttime coördinator, nog daargelaten uw mijns inhoudelijke tekortkomingen wat kennis van het letselschade ambt betreft niet in de positie om een dergelijke mededeling jegens mij te doen.

Mogelijk dat uw directeur die volgens u over mij negatieve kwalificaties meent te moeten uitdragen eens in overweging kan nemen dat er een full time Letselschade Afdelingshoofd komt met kennis van zaken. U bent overigens gelet op uw part time functie bijna nooit aanwezig of aanspreekbaar en 70% van de door mij aan u gerichte e-mail wordt automatisch beantwoord dat u of niet op kantoor bent die dag dan wel dat u met verlof bent.

Tot voor kort was mij niet bekend dat cliënte de WIA inging. Nu dat inmiddels geschiedde is het procesbelang hoger dan € 25.000,– en vanaf dit bedrag heb ik geen procesbevoegdheid. De zaak wordt echter niet aan een collega “overgedragen”. Hij kreeg van mij inmiddels de relevante bescheiden uit het dossier met de instructie een bepaalde rechtsgang in werking te zetten. Voor alleen deze processuele handeling heb ik deze collega bereid gevonden. Geen sprake van dat hij met u in gesprek gaat. Elke stap in dezen dient met mij als opdrachtgever besproken te worden.

Wat mijn kosten rechtsbijstand betreft – ik vind het werkelijk ten hemel schreiend dat u niet eens ingaat op de u toe gezonden jurisprudentie tot en met het Europese Hof en dat geldt ook voor de whiplash jurisprudentie die ik u toezond, is dit wellicht te moeilijk voor u? – leg ik de zaak zelve voor aan Kifid. Aangezien ik eerst een bij een professioneel opererende Verzekeraar Interne Klachtenprocedure dien te volgen, verzoek ik u mij per kerende post het Reglement Interne Klachtenprocedure op te sturen zodat ik kan bezien of ik nu naar Kifid kan dan wel eerst een aantal formaliteiten in acht dien te nemen.

Tot slot. Het letselschade ambt is een specialistisch en verantwoordelijk ambt. Daarbij gelden hoge normen van professionaliteit zoals vakkennis en het innemen van onderbouwde en stevige standpunten en wie daar niet tegen kan dient naar een andere betrekking uit te zien. Misschien is het een teken van enige zwakte dezerzijds dat ik niet tegen amateurisme kan. Het zij zo.

Hoogachtend,

Johannes de Bruin,
ClaimZorg Letselschade

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

« « Vorige bericht:  Medas en Kwakzalverij van de 21e eeuw | Volgende bericht:  Whiplash: Leidraad voor Medisch Adviseurs en Juristen (Lezing ClaimZorg) » »