ASR en de brokkenpiloten II

Van Bethem & Keulen Advocaten

Postbus 85005 3508 AA Utrecht

T.a.v. Mevrouw Mr. (..)

Den Haag,       26 oktober 2021

Ons kenmerk: directie/ASR Schadeverzekering/klacht

Uw kenmerk: internet vermelding

Geachte mevrouw (..),

Ik ontving uw sommaties bij e-mail van 4 oktober 2021 en 25 oktober 2021. Het is triest te moeten constateren dat u uw acteren in een letselschadezaak dat ik als “gedrag van een brokkenpiloot” bestempel tracht te verbloemen door dit soort acties.

De naam van medisch adviseur (..) is verwijderd op mijn weblog en het Letselschadeforum. Nu er geen persoonsgegevens worden vermeld is een gang zoals u aankondigt naar de Autoriteit Persoonsgegevens – indien de gewraakte berichten niet geheel van mijn website worden gehaald – een heilloze weg.

Extern ingewonnen juridisch advies bevestigt mijn opvatting dat ik met weglating van persoonsgegevens over bedrijven mag melden wat mij goeddunkt. Op mijn weblog en het letselschadeforum noem ik geenszins de naam van betrokkene hetgeen u in uw sommaties wél doet. Zeer onhandig!

De weblog en het letselschadeforum van ClaimZorg heeft een voorlichtende functie hoe incorrect/schandalig Verzekeraars zoals ASR Schadeverzekering & Co zich gedragen. 

Is men het daarmede niet eens dan kan men:

  1. Onderbouwd protest insturen dat op de fora geplaatst wordt (audi et alterem partem)
  2. Een actie uit onrechtmatige daad bij de rechtbank instellen waar ik aan de hand van vele dossierbrieven met weglating van de naam van slachtoffers de beschamende onbetrouwbaarheid van ASR Schadeverzekering & Co verweer zal leveren en elk document gedurende de procesgang op de site van ClaimZorg plaats.

Aan uw sommatie dat de gewraakte berichten van de website moeten worden gehaald geef ik dus geen gehoor. Ik ben overigens geen lid van het NIVRE dus de door u aangekondigde gang naar dit Instituut is een heilloze weg.

Hoogachtend,

Johannes de Bruin

Claimzorg Letselschade

Email: debruin@claimzorg.nl

« « Vorige bericht:  ClaimZorg daagt medisch adviseur Lok van Nationale-Nederlanden voor het Tuchtcollege | Volgende bericht:  Niet medisch maar juridisch causaal verband is doorslaggevend » »