ASR drijft slachoffer letselschade tot uiterste

OAK Advocaten

 Den Haag,      3 juni 2021

Ons kenmerk: JB RB 20191026/2148 PS

Uw kenmerk: ASR / D2019574                                               

Geachte heer Spelt,

Ik refereer aan ons telefonisch onderhoud van gisteren.

Met dank aan cliënt is volledige transparantie en onderbouwing voor een all in deal door mij opgezet koersend op finale afwikkeling! Dit alles met een looptijd van 2 jaar waarbinnen cliënt risico’s dient te nemen.

Voorts speelt nog steeds de dreigende uitzetting van mevrouw B. naar Afghanistan (!) met achterlating van man en kinderen. ASR Schadeverzekering realiseert zich maar niet welke spanning dit dagelijks voor het gezin met zich meebrengt.

Ik ben van mening dat ik een voor ASR Schadeverzekering interessante package deal heb gepresenteerd waarvoor men tevens een finale handtekening van cliënt kan verkrijgen.

Ik vernam gisteren van u dat de opvolgende dossierbehandelaar van de heer Kloos die van de zaak is gehaald, bereid is tot een slotbetaling van € …

Kennelijk is hoewel ik toch zeer duidelijk ben geweest de boodschap niet bij ASR Schadeverzekering aangekomen dat het hier een all in deal is met geven en nemen en dat dit niet voor onderhandelingen vatbaar is omdat ik anders spreekwoordelijk (en daartoe gemachtigd) de stekker eruit trek.

Ik begrijp best dat de verklaringen van de Boekhouder kritisch worden bekeken. Dat doe ik ook. Terecht merkte u op – het was mij ook niet ontgaan – dat in de maand oktober 2019 er in 3.5 weken een omzet was van € … terwijl er van de zijde van de Boekhouder er een geprognotiseerde omzet van € ….. wordt genoemd over het gehele 4e kwartaal.

Dat zou immers betekenen dat de Rijschool over de laatste week van oktober + november + december 2019 een omzet zou moeten halen van € …..

Ik had natuurlijk ook de “omzet” 2019 over 10 maanden kunnen berekenen en dat door te trekken naar november en december 2019. Dan zijn we er nog niet want dan nog het pad naar “winst uit onderneming” en dat is wederom een tijdrovende rekenexercitie.

Als we deze rekenexercitie toch moeten ingaan dan zal ik zonder meer de Covid steunmaatregelen 2020/2021 daarbij nemen. Zie de website van de Overheid en de KvK.

In de situatie zonder ongeval heb ik vooralsnog totaal 6 maanden geen omzet berekend omdat in die tijd er sprake was van lock down(s).  Maar cliënt had dan wel aanspraak kunnen maken op Overheidssteun zoals TOZO (€ 1.536 p/m bruto) en TVL waarvan de ondergrens eerst sinds maart 2021 is verlaagd van € 3.000 naar € 1.500. Zoals bekend is die steun niet aangevraagd omdat 1 van de vereisten luidt dat de zzp-er arbeidsgeschikt is.

Er komt derhalve in de actuariële herberekening in elk geval € 9.216 TOZO op jaarbasis er bij naast de TVL die ik maar even niet bereken.

Voorts bij een herberekening komen er schadeposten bij zoals verlies zelfwerkzaamheid, huishoudelijke hulpbijdragen, bijstand in het gezin. Gaan we dit pad noodzakelijkerwijs gezien de opstelling van ASR Schadeverzekering bewandelen dan onmiddellijk een voorschot onder algemene titel van € 30.000 aan cliënt anders een Kort Geding.

Maar ook komen bij herberekening er dan bij de kosten van een reïntegratie coach nu cliënt spreekwoordelijk dagelijks naar zijn auto strompelt en een paar uur rijschool volhoudt en daarna opgebrand thuiskomt en zijn bed opzoekt en zijn jonge gezin laat voor wat het is.

Ik vroeg mij af hoe de uitsluitingen van de vigerende lease autopolis van cliënt er uit ziet. Is de heer B. wel verzekerd als hij achter het stuur zit of toezicht houdt op het rijgedrag van de leerling terwijl dit medisch niet verantwoord is? De heer Mr. Van Katwijk die tijdelijk uw honneurs waarnam meldde toen ik vroeg om een voorschot op de benzinekosten voor de lesauto:

€ 3.000 komt er aan, uw cliënt kan weer aan de slag!

Dus als er onverhoopt een ongeluk tijdens de rijschoolactiviteiten plaats heeft waar de heer B. (juridisch) aansprakelijk voor wordt gehouden dan gaat ASR Schadeverzekering dus ook die schade (laten we hopen geen letselschade) vergoeden conform de mededeling van uw kantoorgenoot Van Katwijk!

Een re-integratie coach van een gerenommeerd kantoor dient cliënt verder te begeleiden naar meer arbeidsvermogen en gezien een zwaar revalidatietraject dat in juli 2021 bij Rijndam op de rol staat is het maar de vraag of de afgebakende periode van arbeidsongeschiktheid voor 2 jaar nog wel realistisch is! Daarom bij de herberekening tevens een voorbehoud toekomstig verlies van arbeidsvermogen!

Natuurlijk komen daar dan ook de verdere kosten bij van medische expertise(s), een bedrijfseconomische analyse, medisch adviseurs, uw kosten, mijn kosten en de verborgen kosten van de ASR Schadeverzekering dossierbehandelaars en Management.

Ik ben met cliënt nog steeds zeer ontstemd dat mijn uitgebreid epistel van 11 december 2020 waarin ik de nodige bewijsstukken opstuurde en de alarmklok luidde (!) dat er gezien het voorschot sinds onderhavig ongeval van € 7.000 er gezien de schrijnende situatie tot op heden 3 juni 2021 er € 0,00 aanvullend bevoorschotting is op het verlies van arbeidsvermogen door ASR Schadeverzekering. De heer Kloos ging na mijn brief van 11 december en telefoongesprek op 16 december 2020 fijn met gezin Kerst vieren en liet de heer B. en zijn gezin bewust (!) ontredderd achter. Dat doet mij denken aan een gezegde:

Zij dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was.

Ik eis (!) van de directie van ASR Schadeverzekering excuses over dit optreden tot heden. Niemand in Nederland kan rondkomen van € 7.000 over een periode van 26 oktober 2019 tot 3 juni 2021. Tot dat excuus gaat dit epistel op mijn weblog en Letselschadeforum.

Gisteren stuurde ik u een e-mail door van cliënt die aangaf klaar te zijn met het treitergedrag van ASR Schadeverzekering. Of dat ook mijn woordkeuze is – in juridische zin is er duidelijk sprake van verwijtbare secundaire victimisatie zijdens ASR Schadeverzekering – laat ik maar in het midden. Eerlijk gezegd bewonder ik het geduld van cliënt waar sprake is van een spoedeisend financieel belang naast een dreigend sociaal drama.

Ik hoef u niet verder uit te leggen waar we op gaan koersen indien ik hedenmiddag niet het bericht ontvang dat mijn zeer redelijk en gewogen regelingsvoorstel wordt geaccepteerd.

Het zou ASR Schadeverzekering voorts sieren haar waardering uit te spreken hoe subiet ik deze belabberd behandelde zaak oppakte en enorm veel inspanningen (zelfs buiten de reguliere kantooruren) heb verricht om te komen waar we al enige tijd staan: afwikkelen!

Quid Por Quo!

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

Claimzorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Medisch adviseurs verzekeraars mogen niet zomaar keurend specialisten afwijzen | Volgende bericht:  Medische expertises: vaak onzorgvuldig uitgevoerd » »