Allianz: malle Eppie werkt niet bij ClaimZorg

Geachte mevrouw H. van Allianz Letselschade,

U informeert naar de stand van zaken. Ik bericht u als volgt.

Op 7 september 2020 diende ik een declaratie in voor mijn behandelingskosten van € 1.955,70 + 21% btw( = € 410,70 voor de Fiscus) ofwel € 2.366,40. Bij deze declaratie ging een verrichtingenlijst mee.

Zonder goede onderbouwing komt u met een voorschotje op mijn declaratie van € 1.500,= waaruit nog eens € 260,33 btw aan de Fiscus moet worden afgedragen ofwel de ondermaats betaalde fee bedraagt dan € 1.239,67.

Ik betoog al jaren bij Allianz dat 21% btw ofwel 1/5 deel van mijn declaratie voor de fiscus is en niet tot mijn fee behoort. Evenwel betoog ik kennelijk tegen een bataljon aan consistente domkoppen en uilskuikens.

Gegeven het ondermaatse bedrag dat u betaalbaar stelt – krijgt u ook maandelijks een voorschotje op uw salaris? – staak ik mijn belangenbehartiging nu malle Eppie hier niet op de loonlijst staat. Cliënt zal waarschijnlijk een andere raadsman zoeken en dan krijgt u weer vanaf diens beginwerkzaamheden een declaratie toegezonden.

Ik stuur overigens bij ingediend verzoek niet mijn dossier op aan de nieuwe raadsman. Als ik niet voor mijn werk betaald word vermag ik niet in te zien waarom ik dat maar kosteloos mag gaan rondsturen.

Ik plaats vanwege publiek belang deze e-mail op mijn weblog en het Letselschadeforum van ClaimZorg; daar bent u overigens vaak onderwerp van gesprek en de vele e-mails die ik daar op ontvang moedigt mij aan daarmede door te gaan. Voorts wordt Allianz bijna wekelijks in de rechtsliteratuur vermeld (als verliezende partij).

Triest!Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  neuroloog Verhagen en neuropsycholoog Verdonck: gevaarlijk duo! | Volgende bericht:  Regionaal Medisch Tuchtcollege of Medisch Kluchtcollege? » »