Allianz en Medas: een perfect vilein koppel

Geachte cliënte,

In mijn bezit kwam de brief van 09 april 2020 van Allianz.

Wilt u mij per e-mail berichten dat ik uw raadsman/belangenbehartiger ben en blijf waarna ik dat aan Allianz zal berichten.

Ik wil niet onvermeld laten dat Allianz geen Verzekeraar is met wie een correcte regeling in der minne valt te bereiken. Dat leidt ertoe dat dossiers een veel langere looptijd krijgen en dat weer tot gevolg heeft dat er achterstanden in dossierbehandeling ontstaan.

Bij Allianz is nog niet zo lang geleden de gehele letselschade afdeling gecrasht; ervaren personen verlieten gefrustreerd de poorten van dit bedrijf en dat krijg je als je onredelijke en valse standpunten inneemt die van hogerhand worden opgelegd.

Ik adviseer u in uw eigen belang niet zelfstandig deze zaak te regelen met deze Verzekeraar die de beruchte reputatie heeft niet het beste voor te hebben met slachtoffers van letselschade. In uw zaak leest u middels een infaam rapport van de medisch adviseur (MEDAS) van Allianz hoe er over u gedacht wordt en daar zal ik met gepaste wijze op acteren.

Allianz betaalt voorts mijn behandelingskosten niet – dat is bewust vilein beleid om een belangenbehartiger buiten de deur te houden – en een voorstel destijds door mij om met u gezamenlijk een afwikkelingsgesprek te houden werd (natuurlijk) van de hand gewezen.

Ik was reeds zover dat ik relevante schade cijfers in een actuele berekening heb ingevoerd. Ik mis evenwel nog de UWV jaaropgave 2019. Kunt u die mij toezenden? Ik zeg u toe dat ik uw zaak met voorrang zal behandelen.

Tot slot heb ik nog graag bevestigd dat u meewerkt aan een onafhankelijk medisch onderzoek door een neuroloog voor uw whiplash klachten/beperkingen. Als we gaan procederen – en dat is uitsluitend afhankelijk van de opstelling van Allianz – hebben we dat bij de rechter nodig.

Ook al staat er een enorm bedrag aan behandelingskosten open ik ga toch door met uw zaak waar de temperatuur alhier hard omhoog gaat richting Allianz.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

debruin@claimzorg.nl

« « Vorige bericht:  Nationale-Nederlanden: koopmanschappelijk of ambtelijk? | Volgende bericht:  Nationale Nederlanden: hoe langer een zaak duurt, hoe duurder die wordt! » »