Achmea na stevige brief ClaimZorg: hotelkosten van uw cliënt worden alsnog betaald!

Geachte heer van het H. van Achmea

De brief van 8 januari 2019 van uw collega, mevrouw R. heb ik ontvangen.

Vanaf de ontvangst van dit schrijven heb ik nagenoeg elke dag gepoogd u telefonisch te bereiken edoch ben hier niet in geslaagd. Ook op mijn herhaalde verzoeken om terug te bellen kwam helaas van uw zijde geen enkele reactie.

Het standpunt van uw collega ter zake kosten van verblijf is kortzichtig en naar mijn inzichten onredelijk. Er wordt een onredelijk standpunt ingenomen in een casus waar sprake is van een ongeval toedracht als gevolg van zeer kwalijk handelen van uw verzekerde met forse gevolgen voor het functioneren en de toekomst van cliënt.

De mededeling dat uw collega de route huis – keurend specialist uit eigen ervaring prima aan te rijden vind stoort mij ook. Ik ga er vanuit dat uw collega gezond is, zodat zij niet kan en mag treden in de overwegingen van cliënt om een hotelovernachting te nemen. Cliënt heeft immers blijvend letsel heeft opgelopen als gevolg van een ongeval waarvoor een verzekerde van uw Maatschappij (meer dan) verantwoordelijk is.

Cliënt moet een grote afstand afleggen om naar de locatie van de overeen gekomen neuropsychologische expertise te komen. Mede vanwege de afstand en het drukke verkeer in de ochtendspits heeft cliënt zeer terecht besloten om een overnachting in te plannen vlakbij de locatie van de expertise.

Het is toch immers in belang van beide partijen dat cliënt in goede staat de expertise ondergaat? Immers wanneer hij uitgeput na een lange en drukke reis (spitsverkeer regio Rotterdam en regio Eindhoven!) zou arriveren en dan bovendien nog de gehele dag onderzoeken zou moeten ondergaan dan valt te betwijfelen of de uitslag van de neuropsychologische expertise reëel is. Er dient dan immers rekening gehouden te worden met een onjuiste uitslag vanwege de vermoeidheid na een lange en intensieve reis.

Ik dring er dan ook bij u op aan om ook de kosten voor de Hotel van der Valk overnachting (welke kosten dus beperkt zijn gebleven daar cliënt niet heeft gekozen voor bijvoorbeeld een verblijf in een Hilton Hotel) aan cliënt te vergoeden. Het gaat om een aanvullende betaling van € 165,52.

Ik zie uw berichten, mede naar aanleiding van mijn e-mail van 2 januari 2019, met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Mr. F. Hertog, Register Expert NIVRE
Claimzorg Letselschade

 

Nota Bene: Achmea heeft na deze brief van ClaimZorg binnen 1 uur alle (hotel)kosten betaald!

« « Vorige bericht:  Gemeente Den Haag aansprakelijk voor schade vreugdevuur | Volgende bericht:  Nationale Nederlanden (Delta Lloyd): laakbaar en abjecte opstelling in de schaderegeling » »