Aansprakelijkheidsverzekeraars en hun medisch adviseurs staan onwelwillend tegenover slachtoffers met whiplash letsel en voeren daarbij een veelvoud aan onzinnige argumenten aan om de whiplash claim af te wijzen. Vanaf 2001 is er slachtoffervriendelijke rechtspraak over whiplash tot stand gekomen die verzekeraars echter negeren in hun claimbeoordeling.

Op dinsdag 31 augustus 2021 nemen de specialisten van ClaimZorg Letselschade u mee “op reis” door de whiplashjurisprudentie, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

Forum

Zoek naar uw antwoord in ons letselschadeforum. Indien uw antwoord er niet bij staat kunt u zelf een vraag stellen. Deze vraag wordt spoedig beantwoord door onze letselschadejuristen. Andere forumgebruikers kunnen uiteraard ook op uw vraag reageren.

Programma

 • Ruime toerekening bij schending verkeersnormen en veiligheidsnormen
 • Whiplashklachten: objectief/subjectief
 • Eisen aan het bewijs van juridisch causaal verband bij whiplash
 • Consistent, consequent samenhangend medisch patroon
 • Medisch of juridisch causaal verband tussen ongeval en klachten
 • Medische onderzoeksmethodes/Richtlijnen medische beroepsgroep
 • Ontbreken medisch substraat
 • Predispositie, preëxistentie, persoonlijkheidsstructuur
 • Somatisatie en/of aggravatie
 • Waarde UWV rapportage en waarde van het deskundigenrapport
 • Causaal verband tussen beperkingen en schade
 • Kansen op de arbeidsmarkt, economische kwetsbaarheid
 • Whiplash en de reikwijdte van de schadebeperkingsplicht
 • Eisen aan het bewijs van verlies van arbeidsvermogen
 • Vereisten van een goed medisch advies

Kosten

€ 5,00 per persoon incluis koffie/thee. Na aanmelding (zie hieronder) zullen wij u per e-mail een deelnemersbewijs toezenden
Locatie: ClaimZorg Letselschade, Schokkerweg 11 te Scheveningen.

Wij verzoeken u vriendelijk zich tijdig hieronder aan te melden.

Achternaam

Tussenvoegsel

Voornaam

Email