Medisch adviseur Nationale-Nederlanden: vooral belangenbehartiger en geen arts

Geachte medisch adviseur van ClaimZorg,

Zie het advies van 29 oktober 2020 van medisch adviseur L. in loondienst bij Nationale-Nederlanden voormalig Delta Lloyd.

Cliënte is tot 2x toe betrokken geweest bij een aanrijding waarbij zij gezien het medisch dossier whiplash gerelateerde klachten heeft opgelopen. Niet ter discussie mag staan dat hiervoor – nu partijen zich niet in een buitengerechtelijke afwikkeling kunnen vinden – een neurologische onafhankelijke medische expertise de juiste weg is en geen orthopedische expertise zoals medisch adviseur L. ad libitum stelt.

Medisch adviseur L. zoekt zoals gewoonlijk naar ongeval vreemde argumenten en bevestigt wederom dat hij in de 1e plaats belangenbehartiger is van Delta Lloyd/Nationale-Nederlanden en niet acteert als arts. Zijn opmerking dat het medisch dossier niet compleet is bestempel ik als onzin! Er is een behandeldossier in medische zin incluis rapport re-integratietraject overlegd en recent is nog eens de relevante patiëntenkaart aangeleverd. Het houdt een keer op en uitsluitend door de abjecte opstelling van deze medisch adviseur en zijn achterban gaat deze zaak binnenkort zijn 7e jaar in.

Ik heb het dan nog niet over een substantieel bedrag aan behandelingskosten dat open blijft staan.

Voorts is zowel in uw bezit als dat van medisch adviseur L. de verklaring van de vorige werkgever dat cliënte een voorbeeldig en uitstekend arbeidsverleden met nauwelijks arbeidsverzuim heeft! Maar een peloton aan dossierbehandelaars bij Delta Lloyd/Nationale-Nederlanden gaan als “medische leken” respectloos jegens mijn cliënte (!) in dezen vol op het orgel en verwijzen naar een overigens niet vaststaande medische aandoening Ehlers Danlos (2 specialisten in het verleden kwamen tot verschillende diagnoses!). Hoe dan ook, gesteld dat deze aandoening aanwezig wordt geacht, zij heeft nimmer bij cliënte tot arbeidsverzuim geleid in tegenstelling tot de klachten na beide verkeersongevallen!

Graag uw reactie en definitieve vraagstelling voor een onafhankelijke medische expertise en dan moeten we maar de Rechtbank Den Haag vragen of zij in het kader van een Voorlopig Deskundigenbericht deze expertise bij een neuroloog wil gelasten. Het bevestigt weer eens dat juist medisch adviseurs van Verzekeraars verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de oplopende kosten van de letselschade maar dat dringt maar niet door tot de kasboekmanagers van de Directies van Verzekeraars.

Nog een laatste sneer aan het adres van medisch adviseur L. : deze jaagt vanuit zijn achtergrond als basisarts (studie Geneeskunde waarna deze zitting al decennia zitting neemt op een bureaustoel) nogal wat keurend neurologen die heel wat meer studiejaren en patiënten praktijkervaring (dus specialisme) op hun status hebben staan op de kast en medisch adviseur L. krijgt dan steeds terecht lik op stuk. Wat we dan zien in nieuwe zaken is dat medisch adviseur L. niet meer akkoord is wanneer bepaalde neurologen worden voorgesteld met als noemer: ik heb geen goede ervaring met deze neuroloog!

Een opmerking die of een grondige onderbouwing zijdens medisch adviseur L. behoeft of anders naar de borreltafel van zijn bijkeuken verplaatst dient te worden! Misschien maar eens naar het (Regionaal) Medisch Tuchtcollege?

Een gesprek met schaderegelaar de heer H. die horizontaal door Raasveld Expertise bij Nationale-Nederlanden is ingevlogen en cliënte dient geen enkel redelijk doel. De heer H. kent de vigerende rechtspraak niet (dat geldt overigens voor alle schaderegelaars die 4 dagen per week aan de keukentafels van slachtoffers zitten en op de 5e dag rapporten schrijven) en komt ook in deze zaak met non argumenten die gekwalificeerd dienen te worden als uiterst speculatief die ik van tafel veeg. Zo stelt de heer H. even uit de losse pols dat niet vast staat dat er sprake is van ongeval gerelateerde gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Een juridisch causale afweging aan de hand van een aantal ijkpunten die consistent door de Gerechtshoven wordt gemaakt (zie de bijlage) staat niet in het notitieboekje van de heer H. en dan ben ik er snel klaar mee!

Overigens zou de heer Hassink zijn medisch adviseur L. in ernstige verlegenheid brengen als hij de door de Gerechtshoven genoemde vragen/aandachtspunten ter beantwoording van het juridisch causaal verband zou voorleggen aan medisch adviseur L. Maar dat pad is bij Verzekeraars echt niet de bedoeling! Medisch adviseur L. moet dan als arts (!) de vragen beantwoorden en die zal ik toetsen bij het (Regionaal) Medisch Tuchtcollege.

Ons kantoor is vanaf hedenmiddag gesloten tot 4 januari 2021. Namens ClaimZorg wordt u en de uwen een fijne Kerst toegewenst en laten we uitzien naar een beter 2021!


Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade

« « Vorige bericht:  Nationale-Nederlanden laat dossiers maanden lang op de plank liggen, verdere chaos dreigt! | Volgende bericht:  Regionaal Medisch Tuchtcollege of Medisch Kluchtcollege? » »